VÄLKOMMEN TILL VK ARKITEKTUR

VK Arkitektur strävar att arbeta nära kunden för att uppnå optimalt resultat.

FILOSOFI

Vi på VK Arkitektur vill alltid jobba i en bra process där kundens intressen är i centrum. Projektets program, samhällets krav, kundens önskningar och budget utgör ramarna, våra idéer, kreativitet, engagemang och kompetens är det vi erbjuder. Ett gott arkitektarbete resulterar i ett utmärkt resultat i handlingar och i det byggda, både funktionellt och estetiskt.

ARKITEKTURSYN

God arkitektur är för oss en kombination av funktion, hållbarhet och skönhet. Men också så mycket mer: god arkitektur är tillgänglig, en bra arbetsmiljö, ett ekologiskt tänkande, resurshushållning samt att ta tillvara de förutsättningar som plats, budget och program ger.