Project Description

KV. Bandsågen

Projekten utvecklades under tiden som Handläggande Arkitekt på e.l.e. Arkitekter.

UPPDRAGSGIVARE: Ragn-Sells AB
ADDRESS: Länna industriområde
TIDPLAN: Färdigställt 2014

Garage och sorteringshall i Länna industriområde

Den nya sorteringshallen i Länna industriområde innebar en utmaning i att rita en byggnad med rätt proportioner till en funktionstyngd verksamhet. Höga tekniska och logistiska krav på utformningen gav en robust men smäcker byggnad, om 1590m², med skärmtak. Stålbeklädda fasadelement i rött ger byggnaden dess karaktär.

Loading...