Project Description

Kv. Vildmannen 3

Projekten utvecklades under tiden som Handläggande Arkitekt på e.l.e. Arkitekter.

UPPDRAGSGIVARE:
Alecta / Newsec Asset Management
ADDRESS:
Jakobsbergsgatan / Norrlandsgatan, Stockholm
TIDPLAN: Färdigställt 2010

Fasadrenovering och upprustning

Fasadrenovering och upprustning av fastigheten Vildmannen 3 beläget i centrala Stockholm. Projektet omfattar åtgärder som omputsning, nya butikspartier, nytt entréparti, ny stensockel och ny solavskärmning. Den nya stensockeln är en svart finslipad granit. I uppdraget ingick även förslag till nytt skyltprogram och trapphusupprustning.

Den lyckade ombyggnaden, där byggnadens karaktär bevarats, är delvis resultat av den omsorg som lagts på detaljlösningar t.ex. hur bottenvåningens markiser ska monteras i de befintliga kopparnischerna.

Loading...